CARNEVALE DEI BAMBINI

CARNEVALE DEI BAMBINI
04/02/2018 04/02/2018
CARNEVALE DEI BAMBINI Piazza SS. Annunziata
ore 14:00 ore 14:00
CARNEVALE DEI BAMBINI +39 0733 223101

55° EDIZIONE CARNEVALE DEI BAMBINI

 

MONTECOSARO SCALO